Emocjonalne DNA

Geny to nie tylko informacja o naszym wyglądzie. Mamy w nich zapisane również problemy emocjonalne i to zarówno te odziedziczone po przodkach, jak i nasze własne. Pokazuje to Emo-DNA.

Badania Institute of HeartMarth nad DNA

Naukowcy Institute of HeartMarth, który prowadzi badania nad alternatywnymi technikami leczenia, przeprowadzili interesujący eksperyment. Jego uczestnicy otrzymali fragmenty ludzkiego DNA umieszczone w próbówkach. W pierwszej fazie eksperymentu, trzymając próbówkę w dłoni, generowali wyłącznie destrukcyjne wspomnienia i związane z nimi negatywne emocje. Po wyjęciu fragmentu DNA z próbówki okazało się, że jest ono poważnie uszkodzone. W drugiej fazie eksperymentu uczestnicy otrzymali to samo, uszkodzone DNA w próbówkach i trzymając je w dłoni mieli generować wyłącznie radosne, pełne ciepła i miłości wspomnienia i myśli. DNA zostało uzdrowione.

Badanie to pokazało, jak ogromny wpływ mamy na swoje geny i że to my decydujemy, czy będą one zdrowe, czy uszkodzone, a my sami szczęśliwi lub nieszczęśliwi i chorzy.

Emo-DNA

Efekt uzdrowienia DNA potwierdzają również badania trzech Polek: Joanny Chełmickiej, Doroty Bort i Magdaleny Rąpalskiej. Ich metoda pracy – Emocjonalne DNA (Emo-DNA) pozwala naprawić uszkodzone fragmenty kwasów nukleinowych związanych z negatywnymi emocjami. W procesie tym dużą rolę odgrywa świadomy umysł, który pełni rolę kwantowego obserwatora.

Emocjonalne DNA pozwala skutecznie leczyć zarówno emocje związane z konkretnym tematem, jak i z całym obszarem życia. Jest również niezwykle skuteczne w uzdrawianiu pamięci komórkowej, odziedziczonej po przodkach. Podczas sesji można dosłownie odczytać wspomnienia przodków i odkryć schemat, który nieświadomie realizujemy w życiu.

Emo-DNA jest skuteczne w następujących problemach:

– problemy emocjonalne związane z każdym obszarem życia,

– negatywne przekonania,

– złośliwe, podświadome programy, które sprawiają, że nie możemy osiągnąć w życiu zamierzonych celów, sabotujemy własne działania lub też okoliczności życiowe sprzysięgają się przeciwko nam,

– traumy pokoleniowe – do 4-7 pokolenia,

– zaburzenia obsesyjno-kompulsywne,

– depresja,

– usuwanie pasożytów rope worms (mylonych z candidą), których obecność wpływa istotnie na nasze samopoczucie i stan emocjonalny.

Praca nad DNA może odbywać się na dwa sposoby: na sesjach indywidualnych oraz poprzez tzw. procesy.

Procesy Emo-DNA

To zespół technik, który pozwala leczyć kompleksowo całe pakiety uszkodzonych genów oraz wiele innych emocji i blokad w poszczególnych obszarach życia, niezwiązanych z genami.

Procesy mogą być wykonywane razem z klientem lub w sposób zdalny przez terapeutów Emo-DNA.

Więcej o Emo-DNA zobacz: www.emotionaldna.net