epilepsy-623346_640Dr Ryke Gerd Hamer, niemiecki internista i chirurg, w 1978 r. doświadczył tragicznej śmierci swojego syna Dirka. Niedługo potem zdiagnozowano u niego nowotwór jądra. Dr Hamer odkrył i potwierdził w badaniach naukowych związek pomiędzy tymi dwoma faktami.

Badania dr. Hamera potwierdziły następującą zależność:
Silny stres / konflikt (Zespół Dirka Hamera) powoduje powstanie Ogniska Hamera w określonej, przewidywalnej części mózgu. Następnie Ognisko Hamera uruchamia określoną, przewidywalną chorobę.

W przypadku dr. Hamera był to konflikt straty, który spowodował raka jądra. Kolejnym jego odkryciem był konflikt lęku przed śmiercią, który powoduje raka płuc. W 1981 r. dr Hamer przedstawił na Uniwersytecie w Tybindze habilitację, w której analizował związki pomiędzy psychiką a chorobami nowotworowymi. Jego praca została odrzucona bez zbadania zawartych w niej tez. Sytuacji nie zmienił nawet wyrok sądu, który w 1986 r. nakazał Uniwersytetowi kontynuację procedury habilitacyjnej dr. Hamera, a w 1996 r. uczelnia ogłosiła, że nie ma planów weryfikacji tez stworzonej przez Hamera Germańskiej Nowej Medycyny. Mimo to dr Hamer kontynuował badania, udowadniając, że odkryte przez niego tzw. 5 Praw Natury ma zastosowanie do wszystkich chorób. Od 1979 r. dr Hamer przebadał i udokumentował ponad 40 tys. przypadków. Jego tezy, oparte na w pełni naukowych kryteriach, są potwierdzane przez lekarzy i towarzystwa medyczne na całym świecie.

Prawa Natury dr. Hamera mówią m.in., że
I. Przyczyną każdej choroby jest konflikt biologiczny (wydarzenie nagłe, nieoczekiwane, dramatyczne, przeżywane w izolacji – Zespół Dirka Hamera DHS) – prawo to pierwotnie nazywane było Żelazną Regułą Raka.

II. Każda choroba przebiega w dwóch podstawowych fazach:
1. Faza aktywna konfliktu (zaczynająca się od DHS i trwająca do rozwiązania konfliktu)
2. Faza po rozwiązaniu konfliktu, składająca się z dwóch faz zdrowienia rozdzielonych kryzysem zdrowienia.

III. W zależności od części mózgu, w której pojawia się Ognisko Hamera (stary mózg = pień mózgu, móżdżek; nowy mózg = istota biała, kora mózgowa) w fazie aktywnej i fazie zdrowienia mają miejsce różne procesy (1. stary mózg: faza aktywna – przyrost komórek, wzrost guza; faza zdrowienia – redukcja guza; 2. Nowy mózg: faza aktywna – zanik komórek, martwica, owrzodzenie; faza zdrowienia – odbudowa tkanek).

IV. W fazie zdrowienia organizm wykorzystuje do regeneracji grzyby, bakterie i wirusy.

V. Jest podsumowaniem wszystkich poprzednich i mówi, że każda choroba ma swój biologiczny sens.

Więcej o Germańskiej Nowej Medycynie zob. http://www.germanska-nowa-medycyna.pl

Totalna Biologia dr. Claude Sabbaha

Dr Claude Sabbah, francuski onkolog, naukowiec i psychoterapeuta, uczeń dr. R.G. Hamera, w wyniku badań prowadzonych od 1967 r. stworzył koncepcję Totalnej Biologii Organizmów Żywych. Od 1985 r. wykorzystywał w swoich badaniach i praktyce lekarskiej odkrycia dr. Hamera, jednak całość swojej koncepcji oparł na znacznie szerszych podstawach, wykorzystując również m.in. wielowiekową wiedzę medycyny wschodniej, obserwacje fauny i flory, odkrycia dotyczące powtarzalnych komórkowych cykli pamięciowych, psychogenealogię, symbolizm, programowanie neurolingwistyczne (NLP), itp. W ciągu całej swojej praktyki nie znalazł ani jednego przypadku, który nie podlegałby prawom biologii.

Odkrycia dr. Hamera