Dzięki odkryciom dr. R.G. Hamera wiadomo, że przyczyną każdego bez wyjątku raka, jest przeżycie nieoczekiwanego i dramatycznego zdarzenia, wobec którego czujemy się bezsilni i całkowicie wyizolowani – osamotnieni, niezrozumiani.

Takie głębokie przeżycie zapisuje się w ściśle określonym centrum neuronalnym w mózgu, skąd wysyłany jest komunikat do ściśle określonego narządu, zarządzanego przez owo centrum neuronalne.Rak, podobnie jak każda inna choroba, jest mechanizmem adaptacyjnym organizmu. W najprostszy sposób można to porównać do kamyka, który wpadł komuś do buta. Kamyk uwiera i rani stopę, ale jeśli nie zostanie usunięty, organizm w tym miejscu wzmocni skórę, aby kamyk przestał uwierać i ranić. W przypadku chorób wewnętrznych takimi kamykami są stłumione negatywne emocje, odłożone w ciele. I tak jak w celu ochrony stopy przed kamykiem namnożą się komórki naskórka, tak w przypadku, gdy np. nie możemy czegoś strawić (rzeczywiście lub tylko w sposób symboliczny) mózg namnoży komórki w żołądku – stworzy dodatkową część, lepiej przystosowaną do trawienia – raka. Kiedy z lęku nie możemy oddychać, mózg włączy produkcję dodatkowych komórek w płucach – raka. Żeby wyeliminować nowotwór, trzeba usunąć to, co nie jest „strawione”, uwolnić lęki leżące u podłoża choroby – rozwiązać problem na poziomie rzeczywistym lub psychologicznym. To właśnie jest zadanie terapeutów Recall Healing (Totalnej Biologii) – dotrzeć do głęboko zakodowanych emocji i doprowadzić do ich uwolnienia z ciała pacjenta, a w konsekwencji do jego wyzdrowienia.

Dr Claude Sabbah, twórca Totalnej Biologii, twierdził, że rak jest taką samą chorobą jak przeziębienie – mózg może go w dowolnej chwili włączyć i w dowolnej chwili wyłączyć. Trzeba tylko wiedzieć jak to zrobić. Istnieją też dodatkowe ważne okoliczności:

– W zależności od tego, która część mózgu kontroluje chory organ (stary czy nowy mózg), rak powstaje w tzw. aktywnej lub naprawczej fazie konfiktu. To znaczy, że w pierwszym przypadku rak rośnie, jeśli problem jest nierozwiązany, natomiast w drugim nowotwór pojawia się po rozwiązaniu problemu – jako element fazy zdrowienia.
– Na pierwotny konflikt nakładają się konflikty wtórne, które nie pozwalają wyzdrowieć. Najczęstszy z nich to tzw. konflikt diagnozy, czyli informacja w rodzaju: „Ma Pan/Pani raka płuc (żołądka, wątroby, trzustki itd.), zostało Panu/Pani trzy miesiące życia”. Efektem tego konfiliktu są często tzw. przerzuty.
– Metody psychobiologiczne są w Europie wciąż mało znane i rzadko wykorzystywane przez medycynę klasyczną w celu wspomagania terapii. W efekcie do terapetów psychobiologicznych zgłaszają się chorzy, którzy wykorzystali już wszystkie możliwości medycyny konwencjonalnej, z wyznaczonym terminem śmierci. W takiej sytuacji, nawet jeśli uda się odkodować raka, organizm nie jest w stanie udźwignąć fazy regeneracji, polegającej na rozłożeniu nowotworu naturalnymi siłami. Jest to tzw. punkt bez odwrotu.

Osobnym zagadnieniem są nowotwory mózgu. Twórcy różnych nurtów Totalnej Biologii (w tym sam dr Claude Sabbah, który jest onkologiem) nie zgadzają się, że guzy mózgu są przerzutami z innych organów. Formę guzów przybierają na ogół centra neuronalne, w których pierwotnie zapisał się konflikt. Centra te nazywane są Ogniskami Hamera. Kiedy konflikt zostaje rozwiązany, mózg uruchamia procesy naprawcze w organizmie i równocześnie zaczyna regenerować Ognisko Hamera, co w pierwszej fazie objawia się stanem zapalnym i obrzękiem, co jest odczuwane jako różne dolegliwości w głowie, a także w ciele, ponieważ obrzęk może uciskać sąsiednie centra neuronalne. W tej fazie Ognisko Hamera jest widoczne jako guz mózgu. W drugiej części fazy zdrowienia guzy mózgu zanikają. Dotyczy to wszystkich guzów zbudowanych z tkanki łącznej (glejaki). W pozostałych przypadkach nowotwory mózgu są związane z „własnymi” konfliktami, tzn. mózg staje się miejscem bezpośredniego oddziaływania konfliktu.

***
Dla mnie, jako terapeutki psychobiologicznej, najtrudniejszy jest kontakt z osobami, które znajdują się w „punkcie bez odwrotu”. Śmierć ludzi, którym nie zdążyłam pomóc, jest dla mnie wciąż trudnym doświadczeniem. Ostatnio jednak wstąpiła we mnie nowa nadzieja za sprawą suplementu diety, który nazywa się Laminine i jest pozyskiwany z zapłodnionego jaja kurzego w 9 dniu inkubacji (więcej informacji można znaleźć na mojej drugiej stronie, poświęconej tylko Laminine: www.laminine24.com). Produkt ten posiada silne właściwości regeneracyjne (oddziałowuje na komórki macierzyste) i jest zalecany wspomagająco przy chorobach nowotworowych. Zawarty w Laminine ekstrakt pozwala odsunąć w czasie, a nawet całkowicie wyeliminować „punkt bez odwrotu”. Oznacza to, że skojarzenie Laminine z terapią psychobiologiczną (Recall Healing / Totalna Biologia) jest w stanie doprowadzić do całkowitego wyzdrowienia.

Terapia nowotworów