Nasze problemy często są jak góra lodowa. Widzimy tylko jej wierzchołek, podczas gdy reszta jest ukryta przed naszym wzrokiem pod wodą. Tą ukrytą częścią są zapomniane doświadczenia naszego życia, to wszystko co zostało nam (nieświadomie) zaprogramowane przez rodziców w okresie prenatalnym i pierwszych latach życia oraz doświadczenia naszych przodków zapisane w pamięci komórkowej.

Praca z pamięcią komórkową pozwala dotrzeć do ukrytych źródeł problemów i uwolnić je skutecznie, wpływając na DNA.

Główne obszary mojej pracy to:

– problemy w związkach i relacjach,

– ból po rozstaniach oraz śmierci bliskich osób,

– depresja,

– zaburzenia lękowe,

– nerwice,

– fobie,

– uzależnienia,

– zespół stresu pourazowego,

– traumatyczne doświadczenia,

– niskie poczucie własnej wartości,

– negatywne przekonania,

– psychologiczne przyczyny chorób fizycznych,

– pomoc osobom w kryzysie duchowym,

– a także kreowanie sukcesu.

Moje narzędzia nazwałam umownie BIO-PSYCHO-LOGIKĄ, ponieważ nasze biologiczne organizmy i umysł stanowią całość i nic w naszym ciele, i w naszym życiu, nie dzieje się przypadkiem – wszystko ma swoją Logikę. Każdy problem i każda choroba ma sens, a ich przyczyny tkwią w naszych emocjach i przeżyciach naszych i naszych przodków. Każda reakcja naszego organizmu wynika z doświadczenia milionów lat życia na ziemi.

Zapraszam na sesje indywidualne, warsztaty terapeutyczne WHH i kursy trenerskie metod EFT i Cellular EFT certyfikowane przez Górnośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości.

Więcej o metodach, którymi pracuję, mówię tutaj: