Cellular EFT – praca z pamięcią komórkową

Nasza pamięć komórkowa to gigantyczna baza danych, zgromadzonych przez całe wieki i pokolenia. Tworzą ją informacje zapisane w genach, ale też cały szereg mechanizmów pozagenetycznych, których badaniem zajmuje się epigenetyka. Badania pokazują, że w pamięci komórkowej mamy zapisane nie tylko absolutnie wszystkie doświadczenia z naszego własnego życia, ale również problemy emocjonalne odziedziczone po przodkach. Jak wydobyć informacje z pamięci komórkowej i – co ważniejsze – jak je zmienić? Praktyczne zastosowanie znajduje tutaj metoda Cellular EFT.

„Jeśli leczymy człowieka z problemów, nie biorąc pod uwagę, że jego rodzina jest całością, do której on należy, jeśli nie rozumiemy powtarzających się historii transgeneracyjnych, nie zdziałamy zbyt wiele terapią, która często okazuje się czymś bardzo doraźnym. (…) Żeby dana osoba zmieniła się naprawdę, cały jej system rodzinny, społeczny i zawodowy musi pozwolić na zmianę jej przekonań. Dla rozwoju danej osoby, jej zdrowia, choroby, zdrowienia czy powtarzania się chorób równowaga w rodzinie i społeczeństwie mają ogromne znaczenie”.

Anne Ancelin Schützenberger

Cellular EFT

Cellular EFT jest metodą stworzoną do pracy nad pamięcią komórkową. Opiera się na badaniach dr. Bruce’a Liptona (epigenetyka) oraz psychogenealogii zapoczątkowanej w badaniach psychologów i psychiatrów francuskich w połowie XX w., a upowszechnionej przez prof. Anne Anceline Schützenberger i  jej uczniów. Badania nad transgenicznym przekazem traumy są również prowadzone w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Cellular EFT pozwala skutecznie oczyścić z pamięci komórkowej przekazy odziedziczone po przodkach. Są to nie tylko traumy, ale też różnego rodzaju przekonania i schematy funkcjonowania, w które jesteśmy uwikłani całkowicie poza naszą świadomością. Pozwala uzyskać wewnętrzną „zgodę” systemu rodzinnego, społecznego i zawodowego na zmianę w naszym życiu.

Podczas sesji można dosłownie odczytać wspomnienia przodków i odkryć schemat, który nieświadomie realizujemy w życiu oraz – co najważniejsze – uwolnić ten schemat. Nazywamy to pracą nad lojalnością wobec rodu, która potrafi nas zablokować w każdym aspekcie naszego życia.  Kiedy mamy wrażenie, że utknęliśmy w jakimś obszarze naszego życia, to prawdopodobnie próbujemy być lojalni wobec różnych postaw naszych rodziców i przodków.  Lojalność nie zawsze jest oczywista, szczególnie dla nas samych. Czasem potrzebny jest zewnętrzny obserwator (terapeuta, przyjaciel, ktoś z rodziny), kto pokaże nam, w jaki sposób kopiujemy życie, przekonania i sposoby funkcjonowania naszych rodziców i przodków.

Źródła Cellular EFT

Cellular EFT czerpie inspiracje z wielu metod, łącząc to, co w nich najskuteczniejsze z autorskim podejściem terapeutycznym. Praca z ciałem wywodzi się m.in. z technik oddechowych, focusingu i mindfulness. Praca nad świadomością z WHH oraz Emo-DNA. Techniki wizualizacyjne opierają się m.in. na metodzie Matrix Reimprinting oraz rosyjskiej medycynie informacyjnej. Całość pozostaje wierna metodzie EFT, której zawdzięcza swoją skuteczność.

Cellular EFT jest metodą integracyjną i jej główną zasadą pozostaje równoczesna praca na poziomie umysłu, emocji i ciała, co lokuje ją wśród nowoczesnych terapii „mocy”, cieszących się dużą skutecznością. Wkład autorski w metodę polega na skutecznym połączeniu elementów wymienionych wyżej metod i stworzeniu całkowicie nowych strategii, które pozwalają w szybki sposób dotrzeć do źródła problemu i uzdrowić równocześnie wiele jego aspektów. Nowością jest m.in. praca nad całymi sekwencjami zdarzeń, zapamiętanych przez nasze ciało i uruchamianych w określonych momentach życiowych, praca nad wieloma podobnymi historiami przodków równocześnie, uzdrawianie tzw. szyn konfliktów psychobiologicznych (mechanizmów uruchamiających wciąż te same symptomy choroby), procesy integrujące konflikty wewnętrzne i harmonizujące energię wewnętrzną, uwalnianie lojalności wobec rodziców i przodków oraz skuteczne usuwanie blokad rodzinnych, społecznych i zawodowych.

Metoda Cellular EFT specjalizuje się w pracy nad konfliktami wewnętrznymi i prowadzi do integracji i harmonizacji wewnętrznej.

Cellular EFT jest skuteczne w następujących problemach

każdy problem natury emocjonalnej,

każdy rodzaj doświadczenia traumatycznego,

uzdrawianie trudnych relacji z rodzicami i rodziców z dziećmi,

problemy w relacjach i związkach,

traumy pokoleniowe i ukryta lojalność wobec przodków,

odczucie utknięcia w życiu lub jakimś jego aspekcie,

blokujące negatywne przekonania, w tym również rodowe i społeczne,

złośliwe, podświadome programy, które sprawiają, że nie możemy osiągnąć w życiu zamierzonych celów lub też okoliczności życiowe sprzysięgają się przeciwko nam,

emocjonalne przyczyny bólu i chorób,

szyny konfliktów psychobiologicznych,

efekt nocebo w chorobach (gdy żadna terapia nie działa),

zaburzenia lękowe, napięcie wewnętrzne,

fobie,

chroniczny stres,

zespół wypalenia zawodowego,

depresja.

Proces harmonizacji energii wewnętrznej

Pozwala oczyścić i zharmonizować m.in. takie obszary życiowe jak: poczucie bezpieczeństwa, twórczość, obszary związane z karierą, z ekspresją, wyrażaniem emocji, intuicją itp. Jest zalecany osobom, które czują się pozbawione energii życiowej i swojej wewnętrznej mocy, odczuwają pustkę wewnętrzną, są wypalone życiowo i zawodowo, utknęły w wielu aspektach życia. Proces składa się z 9 etapów i jest wykonywany podczas sesji terapeutycznych, jednak jego długość zależy od indywidualnego tempa pracy klienta (czyli poszczególne etapy mogą zająć jedną lub więcej sesji, ale też kilka etapów może być podczas jednej sesji).